FACOM udziela gwarancji działania swoich produktów na wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne w warunkach określonych poniżej:

1. Gwarancja FACOM obejmuje wymianę lub naprawę elementów uszkodzonych zgodnie z następującymi zasadami:


• Produkt uszkodzony musi być obowiązkowo zwrócony do dystrybutora FACOM, w innym wypadku zlecenie obsługi gwarancyjnej może nie zostać przyjęte.
• Gwarancja obejmuje części i robociznę Serwisu gwarancyjnego FACOM lub dystrybutora.
• Każda naprawa jest objęta gwarancją na okres sześciu miesięcy na części i robociznę. Niniejsza gwarancja stosuje się wyłącznie do elementów wymienianych podczas naprawy, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
• FACOM, który stale przystosowuje swoje produkty do potrzeb użytkowników i rozwoju technologicznego, może wprowadzać zmiany parametrów technicznych lub usuwać modele przedstawione w katalogu bez uprzedzenia i bez obowiązku naprawy uprzednio sprzedanych części. Produkty nie ujęte w ofercie będą zastąpione równorzędnym technicznie produktem lub stanowić będą podstawę do wyrównania stanu posiadania.

2. Warunki stosowania gwarancji FACOM

• Gwarancja FACOM dotyczy, z wyjątkiem innych postanowień, narzędzi użytkowanych w normalnych warunkach zastosowania.
• Gwarancją FACOM nie są objęte:
Materiały eksploatacyjne (tzn. produkty ulegające zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku użytkowania). Przez te ostatnie rozumie się bez ograniczeń: wiertła, brzeszczoty, piły, tarcze polerskie, pilniki, baterie, końcówki do dokręcania itp.
Wadliwe działanie spowodowane normalnym zużyciem produktów, zwłaszcza części zużywających się, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem produktu lub naszymi zaleceniami, brakiem lub nieprawidłową konserwacją ze strony użytkownika.
Wadliwe funkcjonowanie wynikające z wykonania modyfikacji lub napraw przez nieautoryzowany serwis.
Wadliwe działanie wynikające z działania siły wyższej (kradzież, upadek, piorun, powódź, pożar, uszkodzenie produktu w czasie transportu, produkt wysłany bez oryginalnego opakowania).
• Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu danego narzędzia u dystrybutora FACOM. Dla skorzystania z usługi gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie kopii faktury, potwierdzającej datę zakupu. W przypadku narzędzi objętych gwarancją ograniczoną w czasie typu D, na produkcie znajduje się numer seryjny.
• Gwarancja obejmuje okres podany w cenniku obowiązującym w dniu zakupu produktu.
• W przypadku kiedy produkt traci prawo do obsługi gwarancyjnej (po upływie okresu gwarancji, gwarancja nie obowiązująca z powodów wymienionych w punkcie 2), lecz naprawa jest możliwa, może być wykonana po zaakceptowaniu przez klienta ceny ryczałtowej za naprawę.
• Zastosowanie gwarancji nie uprawnia w żadnej formie do odszkodowania niezależnie od przyczyny.

• W przypadku kiedy FACOM nie może dostarczyć danego produktu w ramach wymiany gwarancyjnej, FACOM zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednika, a nawet ustalenia należności, jeżeli żaden odpowiadający produkt nie jest dostępny.
• Aby zapoznać się z przydziałem produktu do danego typu gwarancji, wystarczy skorzystać z obowiązującego cennika (kolumna G) dostępnego u dystrybutorów FACOM. Dla niektórych pozycji, typy gwarancji są podawane na opakowaniu lub w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
• Dla artykułów, dla których cennik nie precyzuje typu gwarancji (kolumna G pusta), obowiązuje gwarancja określona przepisami w danym kraju.
• Produkty wchodzące w skład zestawów są objęte gwarancją indywidualną.

3. Typy gwarancji (kolumna G cennika):

Gwarancja E: bez ograniczenia w czasie, zgodnie z warunkami zastosowania gwarancji (patrz punkty 1 i 2), narzędzie zostanie wymienione za darmo.

Gwarancja R: bez ograniczenia w czasie, zgodnie z warunkami zastosowania gwarancji (patrz punkty 1 i 2), narzędzie zostanie naprawione lub wymienione na naprawione narzędzie w tym samym stanie.

Gwarancja D: gwarancja D jest ograniczona w czasie. Jej czas trwania jest określony przez cyfrę po literze D. Gwarancja dotyczy głównie produktów technicznych i maszyn. Zgodnie z warunkami zastosowania gwarancji (z wykluczeniem zwłaszcza części zużywających się - patrz punkty 1 i 2), gwarancja, w czasie jej obowiązywania, obejmuje bezpłatną naprawę i wymianę wadliwych części.

gwaranacja facom

Facom cennik 2020 - pobierz plik w formacie pdf
Cennik Facom 2020 pdf (14MB)

Coś się zepsuło?

Przejrzyj powyższe informacje i odeślij do nas uszkodzony produkt wraz z wypełnionym formularzem. Wpisz dane kontaktowe oraz listę tego co wysyłasz. Data zakupu jest potrzebna tylko w przypadku gwarancji czasowych typu D2, D3, D5.

Uszkodzone produkty wysyłamy do weryfikacji serwisu w każdy piątek. Na pozytywnie rozpatrzone reklamacje trzeba poczekać około dwóch tygodni.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

formularz reklamacyjny

#

TWÓJ DOSTAWCA PROFESJONALNYCH NARZĘDZI

KRAKÓW

Przemysłowa 12

tel (12) 415 80 81

krakow@im-narzedzia.pl

CHORZÓW

Młodzieżowa 17

tel (32) 241 20 20

chorzow@im-narzedzia.pl

DOŁĄCZ DO NAS:


Ask for product

* Required field

Newsletter

newsletter.jpg

We are glad that you would like to receive our newsletter!


We promise that the content will be interesting, and we do not intend to send it more often than once a month :) If you want to read from time to time about new products and tool promotions, please check below consent and provide your email address.

Please be advised that in order to optimize the content available on our website, to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. By continuing to use our website without changing your browser settings, you accept the use of cookies. Read more: Privacy policy.